środa, 25 maja 2016

Budowa ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Budowa ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także planowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku gdy planowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zainicjowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz